გარეშე: აზალია

ᲑᲝᲚᲝ ᲓᲦᲘᲣᲠᲘ ᲞᲝᲡᲢᲔᲑᲘ

აზალიას მცენარის მოყვანა: როგორ ვიზრუნოთ აზალიას ყვავილზე

აზალიას მცენარის მოყვანა: როგორ ვიზრუნოთ აზალიას ყვავილზე

რეზიუმე: აზალიას მცენარეები შესანიშნავი და ბრწყინვალე ლანდშაფტური მცენარეებია. აზალიას მოყვანა არ არის რთული - ადვილი მოსაშენებელია, გამრავლება მარტივია და გადანერგვაც ადვილია. კითხვა: ჩვენ მოვისმინეთ აზალიას მცენარეები, რომლებიც კარგი პეიზაჟია ჩვენი პეიზაჟით. რამდენად რთულია აზალიას დარგვა და მოყვანა და მოვლა?