გარეშე: მიწის საფარი

ᲑᲝᲚᲝ ᲓᲦᲘᲣᲠᲘ ᲞᲝᲡᲢᲔᲑᲘ

Wedelia Trilobata მოვლა: Groundcover Sphagneticola მცენარეების მოყვანა

Wedelia Trilobata მოვლა: Groundcover Sphagneticola მცენარეების მოყვანა

Wedelia ან Sphagneticola trilobata (sfag-net-TEE-koh-luh try-lo-BAY-tuh) ცნობილია შემდეგი სახელით: სინგაპური DaisyCreeping OxeyeTrailing DaisyBay Biscayne ცენტრალური ამერიკა კარიბის მექსიკა ეს მცენარე გავრცელებულია ფლორიდის შტატში, მაგრამ ის გავრცელებულია ფლორიდის სამხრეთ და ცენტრალურ შტატებში.