გარეშე: გიდები

ᲑᲝᲚᲝ ᲓᲦᲘᲣᲠᲘ ᲞᲝᲡᲢᲔᲑᲘ

ნემსის ზეთის ინსექტიციდი: ბუნებრივი პესტიციდი მცენარეებისთვის [კონტროლი ბუგრები, სასწორი]

ნემსის ზეთის ინსექტიციდი: ბუნებრივი პესტიციდი მცენარეებისთვის [კონტროლი ბუგრები, სასწორი]

აქ არის გარიგება. პესტიციდების კონტროლის სამი ბუნებრივი საშუალებაა, რომელსაც ჩვენ გირჩევთ და მივაწვდინოთ მას, როდესაც ბაღში მავნებლები გახდებიან. ეს სამია: ნემსის ზეთის ინსექტიციდი, რომელიც გამოიყენება როგორც სპრეი ან ნემსის ნიადაგის ჭუჭყიანი დიატომიური დედამიწა (საკვების ხარისხი)) ჩვენი ხელნაკეთი ინსექტიციდული საპნის რეცეპტი მცენარეული მავნებლები ერთ-ერთი ყველაზე ნაკლებად განსახილველი თემაა.