გარეშე: მცენარეები

ᲑᲝᲚᲝ ᲓᲦᲘᲣᲠᲘ ᲞᲝᲡᲢᲔᲑᲘ

Spike Moss მცენარე: როგორ გავზარდოთ და ვიზრუნოთ სელაგინელაზე

Spike Moss მცენარე: როგორ გავზარდოთ და ვიზრუნოთ სელაგინელაზე

Selaginella pulcherrima sell-lah-gi-NEL-uh, pul-KAIR-ih-muh ნიშნავს ულამაზეს მცენარეს, რომელიც პატარა სელაგოს ჰგავს. ხალხი ხშირად უწოდებს მცენარეს "spike moss" მისი ხავსიანი თვისებების გამო. მას აქვს დაბალი, ხავსის მსგავსი ზრდა და წარმოქმნის სპორებს გვიმრებივით. ჯიშების უმეტესობა რამდენიმე სანტიმეტრზე მეტი არ იზრდება.